Program våren 2024

10-14/01

 

  Vi slutter opp om fellesmøtene.
Mandag

15.01

19.30 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus. Besøk av Thomas LePoidevin
Mandag

29.01

19.00 Generalforsamling.
Mandag

05.02

19.30 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus. Thea Haavet. Soulspacefilm.com.  «På sporet av Thomas»
Mandag

05.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

19.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

04.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

11.03

19.30 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus. Prasanta Dey.
Mandag

18.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Søndag

31.03

09.00 1. påskedag på Drageknatten. Gruppe fra YMK deltar.

Andakt ved Jan Kjosavik.

Fredag

05.04

19.30 Peiskveld på Kjærrane ved Ynglingeforeningen / Evangelisk orientmisjon.  Utlodning og servering.

Taler Roald Føreland.

Mandag

15.04

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Mandag

29.04

19.00 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus. Kishore og Suntita.
Mandag

29.04

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Torsdag

02.05

19.00 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus.  Pastor Gupta fra India.
Torsdag

09.05

11.30 Kjærranedagen, Kristihimmelfartsdag, YMK spiller på arrangementet. Andakt ved Ingunn Holme
Søndag 02.06 ?? 13.30 Sommerkonsert ved YMK på Odderøya.
Torsdag

06.06

19.00 Sommeravslutning. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

 

Kjærrane finner du ved å kjøre ca. tre kilometer langs den gamle Postveien som begynner ved Suldalen.   Forkortelse: Ynglingeforeningens musikkorps (YMK).