Mandag

05.09

19.30 Møte i Ynglingeforeningen. Evangelisk Orientmisjon, Taler Reidulf Stige, sang Flekkerøyguttene.
Tirsdag

06.09

18.00 Dugnad på huset med representanter fra alle grupper.

Rydding og vasking.

Mandag

26.09

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Mandag

03.10

19.30 Møte i Ynglingeforeningen sammen med Evangelisk Orientmisjon. Kjartan og Janette Kleivene. Sang Jaktlaget.
Tirsdag

04.10

18.00 Dugnad på huset med representanter fra alle grupper.

Rydding og vasking.

Mandag

10.10

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Fredag 21.10   Høstkonsert i Kilden ved YMK.
Mandag

24.10

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.  Innledning ved Ingeborg Liodden.
Tirsdag

01.11

18.00 Dugnad på huset med representanter fra alle grupper.

Rydding og vasking.

Onsdag

02.11

19.30 Aftenunderholdning.  Utlodning og konsert ved YMK.

 

Mandag

07.11

19.30 Møte i Ynglingeforeningen. Evangelisk Orientmisjon,

Svein Løvdal og Åse Marit Heggland.

Mandag

07.11

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Mandag

21.11

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Lørdag

03.12

19.30 Førjulsfest.

Egen påmelding.

Fredag

16.12

21.00 Julenatt konsert i Domkirken ved YMK Ungdomsprosjekt (KUP).