Program våren 2023

10-15/01

 

  Vi slutter opp om fellesmøtene.
Mandag

16.01

19.30 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus.
Mandag

30.01

19.00 Generalforsamling.
Mandag

06.02

19.30 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus.
Mandag

27.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

06.03

19.30 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus.
Mandag

13.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

27.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Søndag

09.04

09.00 1. påskedag på Drageknatten. Gruppe fra YMK deltar.

Andakt.

Mandag

17.04

19.00 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus.
Mandag

24.04

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Tirsdag

02.05

19.00 Møte med Evangelisk Orientmisjon i Oddernes menighetshus.  Pastor Gupta fra India.
Mandag

08.05

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Torsdag

18.05

11.30 Kjærranedagen, Kristihimmelfartsdag, YMK spiller på arrangementet. Andakt ved Tone Benestad.
Torsdag

08.06

19.00 Sommeravslutning. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Søndag i juni,

dato ikke bestemt

13.30 Sommerkonsert ved YMK på Odderøya.

 

Kjærrane finner du ved å kjøre ca. tre kilometer langs den gamle Postveien som begynner ved Suldalen.   Forkortelse: Ynglingeforeningens musikkorps (YMK).