Sportsandakten går nå som normalt igjen.

Fra slutten av august til kristihimmelfartsdag har vi hver søndag en sportsandakt fra kl. 11:30 ca. en halv time.  Etter andakten selges det kaffe og kaker.
Folk samles i alle aldersgrupper og ofte kombineres andakten med en tur i skog og mark.  Andakten samler gjennomsnittlig 50 tilhørere. 
Kjærrane finner du ved å kjøre R9 fra Gartnerløkka, ca. 1 km til en Esso stasjon, ta av til venstre, og så til høyre inn Suldalen. Kjør ca. tre kilometer langs den gamle Postveien,
der finner du Kjærrane i enden av en lang slette på Høyre side av vegen.

Koordinater :  58.156243, 7.920848. Adresse: Gamle Mandalsvei 200 4617 Kristiansand.

Utleie

Gjennom året er det en del utleie av Kjærrane, som kan reserveres etter avtale med formannen. Der er steintøy og bestikk til 125 personer og diverse annet kjøkkentøy, videre diverse gryter og kaffekjeler. Vi har komfyr, kjøleskap/ fryseboks og oppvaskmaskin. Pris for leie er kr. 4000,-.

Utleie 2024

05.04 Peiskveld med utlodding.
06.04 Alfakurs Sødal Bedehus 90956106
13.04 Alfakurs Frikirken
26.04 Konfirmasjon Espen Egeland
04.05 Konfirmasjon Jon Arne Carsten
09.05 Kristihimmelfartsdag
26 – 27.06 Konfirmasjon 41434648
26.10 Alfakurs Frikirken

Kontaktperson:
Åge Nilsen m 97183138
Arvid Moen 90547613
aage.nilsen007@gmail.com
Kontonummer Kjærrane 3060.22.28831
SWIFF DNBANOKK IBAN NO 66.3060.22.28831
Vipps: 527427

VELKOMMEN til Kjærrane til sportsandakt eller andre sammenkomster.

Historikk

Kjærrane var i tidligere dager en husmannsplass under gården Grim. I mange år stod husene tomme og gikk under navnet ”Det forlatte hus”. Helt tomt var der ikke, idet jorden ble dyrket og dyrene beitet på jordene. Gården tilhørte en mann som hadde gård på Klappane der Gumpen Auto Vest AS holder til i dag. Ynglingeforeningen søkte etter et utfartssted i omegnen av byen og kom i forbindelse med eieren av gården, og våren 1946 ble Kjærrane kjøpt. Etter iherdig dugnadsinnsats, og også fagfolk, ble den første sportsandakten holdt i midten av oktober 1946 under stor deltagelse. Tilstrømmingen bare fortsatte og huset ble utvidet med en peisestue, som ble innviet i noevember 1949. Kjærrane ble etter hvert svært godt benyttet både til Ynglingeforeningens mange avdelinger og også ved utleie. Jordene ble nyttet til fotball og andre ballspill og selvfølgelig terrenget rundt både sommer og vinter. 10. mai 1957 var det klart for ny storstilt innvielse, og almen glede over resultatet: Nytt kjøkken, omfattende utvidelse av begge de gamle stuer, sammenkobling til flunkende nytt uthus, bygd på det gamles grunn, og plass til i alt ca. 250 mennesker under samme tak!

Brannen

Slik gikk arbeidet på Kjærrane, stadig under stor tilstrømning, inntil stedet ble rammet av totalbrann natten til 13. oktober 1982.  Selvsagt – vemod fulgte med tapet. En perlerad av gode minner var jo knyttet nettopp til disse tufter, mange velsignelser var senket ned mellom gamle vegger, mange svettedråper dryppet i harde dugnadstimer. Og likevel – ”Best var det kan hende at det gikk som det gikk, og så får du ha takk Gud”. Omtalen ovenfor gjelder de gamle husene med senere utvidelser som lå mellom veien og jernbanen.

Oppbyggingen

Ulykken med brannen gjorde imidlertid at Ynglingeforeningen nå stod med ”blanke” ark. Daværende formann i Kjærranekomiteen Arne Willy Thorbjørnsen ga klart uttrykk for at Kjærrane måtte gjenreises. I begynnelsen var nok andre tomtealternativer med i lokaliseringsvurderingen. Men til syvende og sist viste de fleste seg så knyttet til Kjærrane at stedsvalget ikke ble særlig vanskelig. Arkitekt Finn Sødal, forøvrig mangeårig medlem av komiteen, fikk i oppdrag å tegne nybygget. Men først hadde vi makeskiftet grunn med kommunen, slik at vi fikk dagens tomt. Nå altså bort i solen, opp i høyden, til en tomt man i mange år hadde utsett seg for et mulig nybygg.  Vi er mange som mener at arkitekten førte blyanten på en særlig inspirert måte under arbeidet med det nye Kjærrane. Arbeidet med bygget ble utført av solide håndverkere med byggmester Tor Sverre Konsmo fra Vennesla i spissen. Dugnad har alltid vært forbundet med Kjærrane – så også denne gang. Mange villige hender deltok etter evne og kanskje vel så det. Det var på langt nær ikke nok med brannerstatningen for å oppføre dagens flotte bygg. En dyktig økonomikomité måtte i aksjon – og også dette lyktes på en god måte. Dermed var man klar for offisiell åpning nettopp på den dag som etter hvert hadde markert seg som selveste ”Kjærranedagen”, Kristi Himmelfartsdag, den 31. mai 1984. Ca. 600 mennesker overvar høytideligheten, der domprost Leif Frivold talte og vigslet det nye sportskapell. Ynglingeforeningens Musikkorps stilte som vanlig, og begivenheten ble velsignet med det vakreste vårvær. ”På denne dagen gikk det mange takkens bønner til Vår Herre og Mester, om at Hans velsignelse måtte hvile over Kjærrane i tiden som kommer.”

Sportsandakt

Sportsandakten søndag formiddag er og blir bærebjelken i virksomheten på Kjærrane. Andre innslag har vært Kjærranedagen i mai, fortrinnsvis Kristi Himmelfartsdag, spesielle Kjærranekvelder i ”Foreningen”, vesentlig til styrking av økonomien, og leilighetsvis andre arrangementer og – konstant og kontinuerlig- vedlikeholdstilsyn, dugnadsarbeid og av og til profesjonell bistand for preparering av hus og grunn, alt til gledefor store grupper av Kristiansands befolkning. Vi har et samarbeid med Schäferhundklubben. De har opparbeidet og vedlikeholder jordene på en fin måte, og har fått lov til å oppføre et lite klubbhus mellom veien og jernbanen. Deres spesielle treningsdag er onsdager, med fredag som reserve. Spesielle arrangementer avtaler vi spesielt. Vi har hatt et utmerket samarbeid gjennom mer enn 15 år.

Bli med i arbeidet

Arbeidet på Kjærrane gjør seg ikke selv. Gjennom alle år har vi hatt trofaste medarbeidere. Men vi trenger stadig fornyelse. Kan du tenke deg å være med i komiteen, vennligst ta kontakt med en av oss. Det blir ikke noe ork, for vi er delt i 6 partier, altså tjeneste hver sjette søndag. Andre har kanskje praktisk håndlag, la oss høre fra deg om du kan være med på dugnad.