Program våren 2022

13-16/01

 

Vi slutter opp om fellesmøtene.
Mandag

10.01

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

31.01

19.00 Generalforsamling.
Mandag

07.02

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

14.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

28.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

07.03

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

14.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

28.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Mandag

04.04

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Søndag

17.04

09.00 1. påskedag på Drageknatten. Gruppe fra YMK deltar.

Andakt ved biskop Stein Reinertsen.

Mandag

25.04

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Mandag

02.05

19.00 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

09.05

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Torsdag

26.05

11.30 Kjærranedagen, Kristihimmelfartsdag, YMK spiller til arrangementet. Andakt ved Oddvar Søvik
Torsdag

09.06

19.00 Sommeravslutning. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Søndag 12.06 13.30 Sommerkonsert ved YMK på Odderøya.

 

Kjærrane finner du ved å kjøre ca. tre kilometer langs den gamle Postveien som begynner ved Suldalen.   Forkortelse: Ynglingeforeningens musikkorps (YMK).