Program Våren 2021

Alle møter er for tiden avlyst på grunn av smittevern.

12-17/01

 

Vi slutter opp om fellesmøtene i Q42.
Mandag

25.01

19.00 Generalforsamling. Påmelding m97183138.
Mandag

01.02

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

08.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

22.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

01.03

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

08.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

22.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Mandag

22.03

19:00 YMK konsert i Flekkerøy kirke, samarbeid med Flekkerøy skolekorps
Søndag

04.04

09.00 1. påskedag på Drageknatten. Gruppe fra YMK deltar.

Andakt ved biskop Stein Reinertsen.

Mandag

12.04

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

19.04

19.00 Møte Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Onsdag

21.04

YMK konsert på UIA.
Mandag

03.05

19.00 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Torsdag

13.05

11.30 Kjærranedagen, Kristihimmelfartsdag, YMK spiller til arrangementet. Andakt.
Mandag

31.05

19.00 Møte Ynglingeforeningen. Bønn, samtale og kveldsmat.
Torsdag

03.06

19.00 Sommeravslutning. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Søndag 06.06 13.30 Sommerkonsert ved YMK på Odderøya.