07-12/01

 

  Vi slutter opp om fellesmøtene i Q42.
Mandag

13.01

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

27.01

19.00 Generalforsamling.
Mandag

03.02

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon. Svein Løvdal taler.
Mandag

10.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

24.02

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

09.03

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Mandag

23.03

19.30 Møte i Ynglingeforeningen med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

23.03

19.00 Møte i privat hjem for mer info ring 97183138. Bønn, samtale og kveldsmat.
Søndag

12.04

09.00 1. påskedag på Drageknatten. Gruppe fra YMK deltar.

Andakt ved biskop Stein Reinertsen.

Mandag

04.05

19.00 Møte med Evangelisk Orientmisjon.
Mandag

20.04

19.00 Møte i privat hjem for mer info ring 97183138. Bønn, samtale og kveldsmat.
Mandag

04.05

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Torsdag

21.05

11.30 Kjærranedagen, Kristihimmelfartsdag, YMK spiller til arrangementet. Andakt ved Tone Benestad.
Mandag

25.05

18.00 Dugnad på Kjærrane, sosialt samvær kl. 20.30.
Torsdag

04.06

19.00 Sommeravslutning. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.
Søndag 07.06 13.30 Sommerkonsert ved YMK på Odderøya.

 

Kjærrane finner du ved å kjøre ca. tre kilometer langs den gamle Postveien som begynner ved Suldalen.   Forkortelse: Ynglingeforeningens musikkorps (YMK).