Høsten – 2019

Dag / dato:                     Klokkeslett:                     Arrangement:

Mandag

02.09

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Oscar Lervik.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Tirsdag

03.09

18.00 Rydde, vaske og reparere, felles dugnad på huset med representanter fra alle grupper.
Mandag

09.09

19.30 Møte i Ynglingeforeningen. Evangelisk Orientmisjon, Situasjonen i Nord Korea.
Mandag

16.09

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Mandag

30.09

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Tirsdag

01.10

18.00 Rydde, vaske og reparere, felles dugnad på huset med representanter fra alle grupper.
Mandag

07.10

19.30 Møte i Ynglingeforeningen sammen med Evangelisk Orientmisjon, Likkledet i Torino, ved Oddvar Søvik.
Mandag

14.10

19.00 Møte i privat hjem, for info m97183138.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Lørdag 19.10 18.30 Høstskonsert i Kilden ved YMK. Solister fra skolekorpsene i Kristiansand.
Mandag

28.10

19.00 Møte i Ynglingeforeningen. Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat. Innledning ved Ingeborg Liodden.
Onsdag

30.10

19.30 Aftenunderholdning med utlodning til inntekt for Ynglingeforeningen. Arr: YMK..

Andakt, konsert ved YMK..

Tirsdag

05.11

18.00 Rydde, vaske og reparere, felles dugnad på huset med representanter fra alle grupper.
Mandag

11.11

19.30 Møte i Ynglingeforeningen. Evangelisk Orientmisjon, Situasjonen i Nord Korea.
Mandag

11.11

19.00 Møte i privat hjem, for info m97183138.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Mandag

25.11

19.00 Møte i Ynglingeforeningen.

Bønn, fellesskap, samtale og kveldsmat.

Lørdag

07.12

19.30 Førjulsfest.

Egen påmelding.

Fredag

20.12

21.00 Julenatt konsert i Domkirken ved YMK og Line Marie Østerhus. Fri entré. Kollekt til Kirkens Ungdomsprosjekt.